Informacione me Rëndësi

Pak Histori mbi shkencën shqiptare

Struktura e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Shqipëri

Programet Kombëtare për Kërkim dhe Zhvillim, Të dhëna dhe shifra

Strategjia për Kërkimin Shkencor, Inovacionin dhe Zhvillimin Teknologjik 2009-2015

Strategjia e Inovacionit dhe Teknologjisë së Biznesit - BITS 2011-2016

Raportet e Progresit të Bashkimit Europian për Shqipërinë për vitet 2010 - 2014, Kapitulli 25: Kërkimi dhe Shkenca

Ligj Nr.9984, datë 11.9.2008 Për ratifikimin e Memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e komunitetit "Programi i veçantë për sipërmarrjen dhe novacionin (EIP) të programit kuadër të konkurrueshmërisë dhe novacionit, 2007-2013""(Fletore Zyrtare Nr 143, Viti 2008, Faqe 143)

Ligji Nr. 9866, datë 31.1.2008 Për ratifikimin e Memoradumit të Mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Europian për Pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në Programin e Komunitetit Europian për kërkimin shkencor, zhvillimin teknologjik dhe veprimtarive të demonstrimit të Programit Shtatë Kuadër të BE FP7 2007-2013 (Fletore Zyrtare Nr 18, Viti 2008, Faqe 18)

Shqipëria & Programi Kuadër i BE për Kërkimin Shkencor e Teknologjik FP7 2007-2013, Të dhëna dhe Shifra

Dokumenti Strategjik i Komisionit Europian për Shqipërinë mbi IPA II (2014-2020)

Ligij nr. 132/2014 datë 2.10.2014 Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin kuadër "Horizon 2020 - Programi për kërkim dhe inovacion"

Modul Trajnimi "Si të aplikosh për Programin e BE-së për Kërkim Shkencor Horizon 2020"

ERA – European Research Area - Zona Europiane e Kërkimit Shkencor

Programi i BE Erasmus +

Programi i BE Lifelong Learning

Western Balkans Enterprise Development& Innovation Facility

Strategjia e Bashkimit Europian për Rritje Ekonomike Inteligjente 2010 - 2020

Strategjia Rajonale për Kërkimin Shkencor dhe Zhvillim e Ballkanit Perëndimor: Vështrim i përgjithshëm për Sektorin e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Ballkanin Perëndimor e publikua nga Banka Botërore në Tetor 2013.

Strategjia Adriatiko-Joniane e Bashkimit Europian

Raporti Vjetor i OECD për Shkencën, Teknologjinë dhe Industrinë për vitin 2014

Raporti Vjetor i Eurostatit për Shkencën, Teknologjinë dhe Inovacionin në BE për vitin 2013

Raportet Vjetore të UNESCOs për Shkencën

Java e Inovacionit

Albanian ICT Awards

Pikat Kombëtare të Kontaktit të Programit HORIZON 2020


Standartet Minimale të Pikave Kombëtare të Kontaktit

   
Geron Kamberi Agency for Research, Technology and Innovation
-------------------------------------------
National NCP coordinator
Address: Rruga Papa Gjon Pali II,Nr.3,1001-Tirane, ,Tirane, Albania
Tel:+35542222409
Email: Contact
Record Control Number: 30115311
Update date: 03-Feb-16

 

Robert Dumi Agency for Research, Technology and Innovation
-------------------------------------------
Nanotechnologies, advanced materials and advanced manufacturing and processing
Address: Rruga Papa Gjon Pali II,Nr.3,1001-Tirane, ,Tirane, Albania
Tel:+35542222409
Email: Contact
Record Control Number: 30115318
Update date: 04-Feb-16
   
Rajna Spaho Agency for Research, Technology
and Innovation

-------------------------------------------
Legal and Financial Aspects
Tel:+35542222409
Email: Contact
Record Control Number: 30115312
Update date: 03-Feb-16
 
Prof Fatmir Hoxha University of Tirana
-------------------------------------------
Space
Address:Bulevardi Zogu i Parë,Tirane, Albania
Tel:
Email: Contact
Record Control Number: 3001145
Update date: 25-MAR-14
 
Dhimitraq Mosko Agency for Research, Technology
-------------------------------------------
SMEs
Tel:+35542222409
Email: Contact
Record Control Number: 30115313
Update date: 03-Feb-16
 
Prof Myftar Barbullushi Medical University of Tirana
-------------------------------------------
Health, demographic change and wellbeing
Address:QSUT “Nënë Tereza”, Rruga e Dibres, Tirane, Albania
Tel: +355-684428163
Email:Contact
Record Control Number: 3001146
Update date: 25-MAR-14
 
Sulo Haderi University of Tirana
-------------------------------------------
Access to Finance
Address:Rr. Arben Broci, , Tirane, Albania
Tel:35542345789
Email: Contact
Record Control Number: 30115314
Update date: 03-Feb-16
 
Prof.Ass.Dr Drini Imami Agriculture University of Tirana
-------------------------------------------
Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research and the bio-economy; & Biotechnology
Address:Universiteti Bujqesor i Tiranes, Koder- Kamez,Tirane, Albania
Tel:
Email: Contact
Record Control Number: 3001147
Update date: 25-MAR-14
 
Daniela Tako Agency for Research, Technology and Innovation
-------------------------------------------
European Research Council
Tel:+35542222409
Email:
Record Control Number: 30115315
Update date:03-Feb-16
 
Dr Altin Mara Polythetcnic University of Tirana
-------------------------------------------
Secure, clean and efficient energy
Address:Sheshi Nene Tereza,Tirane, Albania
Tel:
Email: Contact
Record Control Number: 3001148
Update date: 25-MAR-14
 
Fabjan Lashi Canadian Institute of Technology
-------------------------------------------
Future and Emerging Technologies
Address: Zayed Center, Rr. Sulejman Delvina, 1001, Tirane, Albania
Tel: +355 694045921
Email: Contact
Record Control Number: 3001139
Update date: 25-MAR-14
 
Dr. Arjan XHELAJ Albanian Network Agency
-------------------------------------------
Joint Research Centre
Address:Rruga Sami Frasheri, Nr. 54, 1001, Tirane, Albania
Tel: +355-686361459
Email: Contact
Record Control Number: 3001155
Update date: 25-MAR-14
 
Prof. Assoc. Dr. Julian Shehu Agriculture University of Tirana
-------------------------------------------
Marie Skłodowska-Curie actions on skills, training and career development
Tel:3554247107
Email: Contact
Record Control Number: 30115316
Update date: 03-Feb-16
 
Prof Besnik Aliaj Polis University
-------------------------------------------
Smart, green and integrated transport
Address:Rr. Bylis 12, Autostrada Tiranë-Durrës,1051, Tirane, Albania
Tel: +355 4 2407422
Email: Contact
Record Control Number: 3001149
Update date: 25-MAR-14
 
Dr Dritan Shutina Co-Plan Institute
-------------------------------------------
European Research Infrastructures
Address:Rr. “Bylis" Nr. 12, Kashar, 2995, Tirane, Albania
Tel: +355 2407425
Email: Contact
Record Control Number: 3001141
Update date: 25-MAR-14
 
Prof. Asoc. Fatos Hoxhaj Polythetcnic University of Tirana
-------------------------------------------
Climate action, resource efficiency and raw materials
Address:Sheshi Nene Tereza, 1010, Tirane, Albania
Tel: +355 4 22 78 161
Email: Contact
Record Control Number: 30115319
Update date: 04-Feb-16
 
Prof. Aleksander Xhuvani Polythetcnic University of Tirana
-------------------------------------------
Information and Communication Technologies (ICT)
Address:Sheshi Nene Tereza, 1010, Tirane, Albania
Tel:35542275161
Email: Contact
Record Control Number: 30115317
Update date: 03-Feb-16
 
Elona Dhembo University of Tirana
-------------------------------------------
Inclusive, innovative and reflective societies
Address:Bulevardi Gjergj Fishta, , Tirane, Albania
Tel: 3554223036
Email: Contact
Record Control Number: 30115320
Update date: 04-Feb-16
 
Prof Rustem Paci Radiation Protection Office
-------------------------------------------
Euratom
Address:Rr.Aleksander Moisiu, No 80, Tirane, Albania
Tel:+355 423 70058
Email: Contact
Record Control Number: 3001154
Update date: 25-MAR-14
 
Ardit Gjipali Agency for Research, Technology and Innovation
-------------------------------------------
Spreading excellence and widening participation
Tel:35542222409
Email: Contact
Record Control Number: 30115322
Update date: 15-Feb-16
 
Julian Zaimi Agency for Research, Technology and Innovation
-------------------------------------------
Science with and for Society
Tel: 35542222409
Email: Contact
Record Control Number: 30115323
Update date: 04-Feb-16
 
Enri Hide European University of Tirana
-------------------------------------------
Security
Tel:
Email: Contact
Record Control Number: 30115321
Update date: 04-Feb-16