Adresa

Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, ("Godina e Inovacionit", Ish Ministria e Integrimit),
Tiranë, Shqipëri


Adresa Elektronike

E-mail: info@akti.gov.al
Facebook: AKTI


Telefon

+ 355 4 222 24 09

Kontakto me Stafin e Agjencisë së Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit


 
Emri Mbiemri/Pozicioni Tel/Email
   

Geron KAMBERI
Drejtor i Përgjithshëm

00 355 4 222 24 09
geron.kamberi@akti.gov.al

   

Eva ÇOTA
Asistente

00 355 4 222 24 09
eva.cota@akti.gov.al

 
Drejtoria e Programeve Kombëtare
   


Drejtor

00 355 4 222 24 09
info@akti.gov.al

 
Sektori i Programeve Kombëtare
   

Lidjana SHAHINAJ
Përgjegjës

00 355 4 222 24 09
lidjana.shahinaj@akti.gov.al

   


Specialiste

00 355 4 222 24 09

 
Sektori i Teknologjisë dhe Inovacionit
   

Dhimitraq MOSKO
Përgjegjës

00 355 4 222 24 09
dhimitraq.mosko@akti.gov.al

   

Henri LILA
Specialist

00 355 4 222 24 09
henri.lila@akti.gov.al

 
Drejtoria e Programeve Ndërkombëtare
   

Robert DUMI
Drejtor

00 355 4 222 24 09
robert.dumi@akti.gov.al

 
Sektori i Marrëdhënieve Dy-Palëshe

Evis TASELLARI
Përgjegjës

00 355 4 222 24 09
evis.tasellari@akti.gov.al

   

Rajna SPAHO
Specialiste

00 355 4 222 24 09
rajna.spaho@akti.gov.al

 
Sektori i Marrëdhënieve Shumë-Palëshe
   

Daniela Tako
Përgjegjëse

00 355 4 222 24 09
daniela.tako@akti.gov.al

   

Julian ZAIMI
Specialist

00 355 4 222 24 09
julian.zaimi@akti.gov.al

   

Ardit GJIPALI
Specialist

00 355 4 222 24 09
ardit.gjipali@akti.gov.al

 
Sektori i Shërbimeve Mbështetëse
   

Vitori LENJA
Financiere

00 355 4 222 24 09
vitori.lenja@akti.gov.al

   

Iva SEFERI
Llogaritare

00 355 4 222 24 09
iva.seferi@akti.gov.al