Historiku i Institutit të Shkencave


Në vitin 1947 u ngrit Instituti i Studimeve me 65 punonjës shkencore efektivë. Sipas dokumentave arkivore në përbërje të këtij instituti funksiononte edhe një bërthamë që quhej "Seksioni i Sociologjisë". Me ashpërsimin e luftës së klasave në fillim të shekullit të XX ky seksion u mbyll. Nga kjo kohë deri në vitin 1986 sociologjia nuk kishte si të thuash, pasaporte zyrtare për të qarkulluar në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë, pasi sociologjia nga strukturat zyrtare të regjimit socialist totalitar kualifikohej si shkencë borgjeze.


Dokumenta